05
11
20

Chronisch ziek en Loopbaan(coaching)

Wie: Emilie Rozendaal
Waar: De Enk Zwolle

Noloc volgt nauwlettend de coronamaatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Nu we elkaar weer in beperkte(re) aantallen en met aangescherpte maatregelen mogen ontmoeten zijn wij druk doende de fysieke bijeenkomsten opnieuw te plannen. Uiteraard conform de richtlijnen en in nauw overleg met de betrokken locaties om ieders veiligheid te waarborgen. Ook blijven wij webinars en online workshops aanbieden. Wij wijzen je er graag op dat het ook mogelijk is om alle webinars die al hebben plaatsgevonden terug te kijken, klik hier.

Waar en wanneer 
Deze regiobijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 november 2020. Aanmelden kan vanaf donderdag 24 september 2020. Kosteloos afmelden kan tot maandag 2 november 18.00 uur.   

Locatie
Multifunctioneel centrum De Enk
Enkstraat 67
8012 VA Zwolle

Ontvangst
18.00 uur - Inloop met broodjes, koffie en thee
18.30 uur - Aanvang bijeenkomst
20.45 uur - Einde bijeenkomst 

Is voorkennis vereist?
Nee, wel interesse in het onderwerp vanuit persoonlijke ervaring dan wel betrokkenheid. Het is handig om vooraf na te denken over of en hoe jij als coach je persoonlijke ervaring (life events) inzet in je coaching.

Onderwerp
Veel mensen krijgen persoonlijk te maken krijgen met ziekte. Afhankelijk van de definitie (als je bijvoorbeeld psychiatrische aandoeningen meeneemt), misschien nog wel meer. In ieder geval krijgt iedereen in het leven in zijn of haar omgeving te maken met ziekte en alles wat daarbij komt kijken.

Ook zullen we op de arbeidsmarkt meer te maken krijgen met mensen die (chronisch) ziek zijn of een (chronische) aandoening hebben. Dit doordat ziektes vaker chronisch worden in plaats van dat zij dodelijk zijn én door het steeds verder opschuiven van de pensioenleeftijd.

Daardoor zullen loopbaancoaches/jobcoaches ook met dit thema geconfronteerd worden. In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het fenomeen chronisch ziek zijn/chronische aandoeningen en loopbaan: de chronisch zieke coachee en het inzetten van eigen life events (zoals chronisch ziek zijn) in coaching.

Achtergrond gastspreker
Emilie Rozendaal is technisch bedrijfskundige. Zij is sinds 1996 binnen het bedrijfsleven actief in employability en ontwikkeling van mensen in de breedste zin, zowel strategisch als operationeel (als (loopbaan)coach). Zij is hiernaast chronisch ziek en momenteel afgekeurd. Ze ziet het als haar missie om de afstand tussen 'gezonde' en 'zieke' mensen te verkleinen.

Helen Mijnarends is arbeids- en organisatiepsycholoog. Zij heeft 20 jaar ervaring in het geven van reïntegratie en loopbaanadvies aan mensen met chronische aandoeningen. Sinds 5 jaar begeleidt zij als zelfstandig ervaringsdeskundige coach mensen in het leren omgaan met hun beperkingen en het (opnieuw) participeren in de maatschappij. Daarnaast is zij mentor voor coaches die vanuit het Centrum Chronisch Ziek en Werk opgeleid en gecertificeerd worden in het inzetten van hun eigen ervaringsdeskundigheid met een chronische aandoening. 

Annuleringsregeling
Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie dagen / 72 uur voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst. 
Je ontvangt dan – naast de melding op het beeldscherm dat je je hebt afgemeld – een e-mail bericht waarin je afmelding wordt bevestigd.

Als je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 45,- excl. btw in rekening gebracht. 
Wanneer er sprake is van een weerswaarschuwing vanuit het KNMI (code geel, code oranje of code rood), komt de annuleringsregeling te vervallen.

12 / 35 personen aangemeld.