18
03
20

Bijeenkomst Kennisprofessionals Noloc

Waar: Houten (Joinn!)

Noloc volgt nauwlettend de coronamaatregelen ten aanzien van evenementen en samenkomsten. Nu we elkaar weer in beperkte(re) aantallen en met aangescherpte maatregelen mogen ontmoeten zijn wij druk doende de fysieke bijeenkomsten opnieuw te plannen. Uiteraard conform de richtlijnen en in nauw overleg met de betrokken locaties om ieders veiligheid te waarborgen. Ook blijven wij webinars en online workshops aanbieden. Wij wijzen je er graag op dat het ook mogelijk is om alle webinars die al hebben plaatsgevonden terug te kijken, klik hier.


-- DEZE BIJEENKOMST IS VERPLAATST NAAR 14 OKTOBER 2020 --


Bijeenkomst van de Kennisprofessionals van Noloc:

Kansen en beperkingen van Evidence Based Werken
over effect, bewijs en betekenis in de loopbaanpraktijk

De Kennisprofessionals Maarten Freriks en Jouke Post zullen een pitch houden die aansluit bij deze artikelen. Aan de hand daarvan gaan we met elkaar het gesprek/discussie aan, dus we vragen de aanwezigen vragen om voorafgaand aan de bijeenkomst de artikelen te lezen. 
Na dit inhoudelijke deel ruimen we ook tijd in om met elkaar verder denken over de strategie en toekomst van het platform Kennisprofessionals.

De bijeenkomst start met een inloop om 9.30 uur. Stipt om 10.00 uur beginnen we met het inhoudelijke deel.  We eindigen om 13.00 uur met aansluitend een lunch (als je je aanmeldt voor deze bijeenkomst, maar geen luncht wenst dan graag melden via info@noloc.nl).
Locatie: JOINN!, Onderdoor 5 te Houten.

Een persoonlijke uitnodiging is verzonden aan  de Kennisprofessionals, het Bestuur, Ledenraad, commissieleden en kwaliteitskringvoorzitters. Er is plaats voor maximaal 30 personen.  

Aanmelden kan via de aanmeldlink onderin op deze pagina (wel eerst inloggen!). Voor de kennisprofessionals is uiteraard altijd plek, wel het verzoek om aan te melden. 

30 / 35 personen aangemeld.