Terug naar overzicht

12
09
11

2 daagse verdiepingsb. 'Provocatief Coachen' door Rob Hogewoning

Waar: Aristo Utrecht
Aristo Utrecht Brennerbaan 150 3524 BN UTRECHT 030 289 9400 Omschrijving Provocatief Coachen door Rob Hogewoning 2 dagen 390,- euro Vanaf 8.30 uur met koffie/thee Begintijd workshop 9.00 uur Eindtijd workshop 17.00 uur Aantal deelnemers Maximaal 30 Doelgroep Elke loopbaancoach, outplacementbegeleider of reïntegratie-consulent die vrijer wil leren werken met cliënten en zichzelf meer als instrument bij het interveniëren wil kunnen inzetten, in het bijzonder bij lastige mensen waarbij aanmoedigende en begripvolle werkstijlen weinig resultaat opleveren en tot frustratie, onmacht en 'zelf veel te hard werken' leiden. Onderwerp Provocatief coachen is een stevige tegendraadse manier van werken waarbij via prikkeling, overdrijving en humor de cliënt snel in verwarring wordt gebracht en snel in staat is zijn probleem te accepteren, te normaliseren of te laten verdwijnen. Lastige cliënten krijgen op die manier ook geen kans om hun ondermijnende gedrag naar de coach te effectueren. Het doel van de workshop is de deelnemers op een verdiepende manier kennis te laten maken met de provocatieve methode, de grondhouding en de specifieke technieken (inhoud, relatie en persoonlijk). Na afloop zijn de deelnemers voldoende geëquipeerd om met de provocatieve manier van werken voluit te gaan experimenteren in de eigen beroepspraktijk. Sowieso zijn zij in staat om voortaan steviger, onbevangener en onorthodoxer met hun eigen cliënten te werken. Thema's " Hoe is de provocatieve grondhouding en wat zijn de veron-derstellingen? " Bij welke typen cliënten en thematieken is deze methode zeer bruikbaar en effectief en wanneer niet? " Het provocatieve gesprek in gradaties (van speldenprik tot meeslepend drama). " Provocatieve aanvalsplannen voor specifieke groepen lastige cliënten? " Combinatie met andere interventiemethoden. " Integratie met de eigen preferente stijl. " Toepassingsgebieden (individueel, teams , organisaties). Werkwijze Bij elk deelonderwerp in beginsel: " demo(gesprek) voor de groep; " korte theoretische en praktische uitleg; " zelf uitgebreid oefenen en ervaren wat het betekent als coach, cliënt en observator; " korte nabespreking en praktische opties; Voorbereiding Enige basiskennis hebben van de provocatieve manier van werken is handig, bv via het hebben gevolgd van de introductieworkshop, een andere praktische kennismaking elders of het lezen van stukken vakliteratuur. Materiaal De door de gasttrainer gebruikte powerpointpresentatie wordt na afloop van de verdiepingsworkshop digitaal via het NOLOC se-cretariaat aan de aanwezige deelnemers ter beschikking gesteld. Achtergrond spreker Rob Hogewoning. Rode draad in zijn loopbaan zijn organisatorische en/of inhoudelijke veranderingsprocessen. Hij is van oorsprong econometrist, en volgde daarna diverse studies op het gebied van HR, interpersoonlijke communicatie, therapie en coaching, adviesstijlen, onderhandelingsstijlen, confronteren, beïnvloeding, organisatiediagnose en organisatieverandering, cultuurverandering en systemisch werk. Verder is hij (internationaal) gediplomeerd als NLP Master, NLP Health Practitioner en Provocatieve coach. Sinds 2000 is hij zelfstandig ondernemer, actief in interim management, personal coaching, loopbaancoaching en training, voor uiteenlopende opdrachtgevers en cliënten. Verder schrijft hij artikelen en boeken. Sinds 2004 verzorgde hij voor Noloc kennismakingsbijeenkomsten en verdiepingstrainingen over Provocatief coachen, Dilemma coachen en in 2010 Kennismakingsbijeenkomsten in alle regio's over Oplossingsgericht coachen. Rob staat bekend om zijn inspirerende manier van trainingen geven, met live-demonstraties voor de groep, veel humor en levendige voorbeelden uit zijn eigen coachpraktijk. Opmerking Maximaal aantal deelnemers: 30. Tijdens de tweedaagse training wordt gewerkt van 9.30-17.00 uur (De inloop is vanaf 9.00 uur met een kopje koffie of thee en er is dus geen avondprogramma). Aanmelden: Aanmelden kan via de agenda op de Noloc-website. Na aanmelding ontvang je per post een factuur, deze factuur is tevens jouw bevestiging van deelname. De kosten voor deze workshop bedragen voor Noloc leden € 390,- (exclusief BTW). Verhinderd: Bij annulering van de inschrijving wordt de volgende staffel in rekening gebracht: annuleren tot 2 maanden voor afgesproken datum 20% (admin kosten) annuleren tot 1 maand voor datum 50% annuleren binnen 1 maand tot datum 75% annuleren binnen 5 dagen voor datum 100% Vervanging zoeken mag mits betrokkene heeft deelgenomen aan de regiobijeenkomst met betrekking tot dit onderwerp en Noloc-lid is

3 personen aangemeld.