1. Home
  2. Regeling afmelding...

Regeling afmelding bijeenkomsten Noloc

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat leden zich wel voor een regiobijeenkomst aanmelden, en vervolgens zonder afmelding wegblijven, of pas last-minute afmelden. Leden op de wachtlijst krijgen dan erg laat een melding dat er een plekje vrij komt, waardoor zij niet in staat worden gesteld de bijeenkomst alsnog bij te wonen.  Ook krijgen sprekers te maken met een lagere opkomst dan verwacht, en maakt Noloc onnodig kosten.

Het laatste jaar krijgt het Noloc bestuur van leden steeds meer klachten over het afmeldingsgedrag van mede-leden. Er wordt gevraagd om op te treden tegen no-show en last-minute afmelden, mede omdat het gevoel bestaat dat er leden zijn die zich bij openstelling van de bijeenkomst snel inschrijven om een plekje zeker te stellen, en vervolgens verzuimen zich af te melden, of zich op het allerlaatste moment afmelden waardoor leden op de wachtlijst niet de mogelijkheid hebben alsnog te kunnen komen. De boodschap vanuit de leden is duidelijk: er dient een helder beleid te komen ten aanzien van last-minute afmeldingen en no-show.
 

Om last-minute afmeldingen en onnodige no-show te voorkomen, voert Noloc per 01 juli 2019 een afmeldingsregeling in voor regiobijeenkomsten.

De afmeldingsregeling voor regiobijeenkomsten luidt als volgt:

  • Bij aanmelding ontvangen leden – net als nu – een bevestigingsmail van aanmelding
  • Bij afmelding ontvangen leden een melding op het beeldscherm én een bevestigingsmail van afmelding
  • Een week voordat de bijeenkomst plaatsvindt ontvangen aangemelde leden – net als nu – een herinneringsmail dat de bijeenkomst over een week plaatsvindt
  • In de herinneringsmail wordt opgenomen dat je je tot 3 dagen/72 uur voorafgaand aan de bijeenkomst kosteloos kunt afmelden. Dit kan via de afmeldknop bij de betreffende bijeenkomst.
  • Indien je je hebt aangemeld, vervolgens niet komt, en niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á 45 euro, exclusief btw, in rekening gebracht.
  • Dit geldt ook bij afmelding of afwezigheid vanwege ziekte of andere onvoorziene situaties.

Deze regeling is in lijn met vergelijkbare afmeldingsregelingen van andere beroepsverenigingen.