Loopbanen in ontwikkeling

Loopbanen in Ontwikkeling

De arbeidsmarkt is sterk in verandering. Banen vervagen en loopbanen ontstaan. Robotisering, langer doorwerken, flexibilisering, duurzame inzetbaarheid, LevenLangOntwikkelen en het nemen van eigen regie worden steeds belangrijker. Loopbanen zijn continu in ontwikkeling en daarmee wordt het belang van goede loopbaanbegeleiding steeds groter.

Noloc en de Noloc loopbaanprofessionals adviseren werkenden en organisaties welke stappen zij kunnen nemen om inzetbaar en vitaal te blijven.

De overheid ondersteunt Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onder andere met het Ontwikkeladvies.

 

LevenLangOntwikkelen (LLO) en Duurzame inzetbaarheid

Kennis verliest sneller aan waarde. Digitalisering vereist nieuwe vaardigheden en soft skills zoals samenwerking worden steeds belangrijker. Blijven leren en ontwikkelen is een rode draad voor duurzame inzetbaarheid. Loopbaanprofessionals (h)erkennen het belang hiervan.

 

Definitie LevenLangOntwikkelen

Marinka KuijpersJudith Semeijn en Beatrice van der Heijden zijn voortbouwend op onderzoek en in nauw overleg met Noloc en OntwikkelRijk gekomen tot een definitie voor LevenLangOntwikkelen vanuit loopbaanperspectief.
Deze luidt als volgt: 

“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”.

Bron: artikel in Science Guide.


Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst”
In het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” (2017) van Rutte III valt te lezen dat het kabinet het als de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werkenden vindt dat mensen inzetbaar blijven en tot de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen blijven werken. Op 27 september 2018 informeerden Minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van een aanpak op LLO. In de brief die beide ministers schrijven valt te lezen dat:

“Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een LevenLangOntwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. LLO maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Daarnaast draagt LLO bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt. Het kabinet wil daarom van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’: mensen moeten zich niet pas scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven.”

Noloc loopbaanprofessionals adviseren werkenden en organisaties welke stappen zij kunnen nemen om inzetbaar en vitaal te blijven. In januari 2017 deelde Noloc daartoe reeds haar visie op LevenLangOntwikkelen met de Tweede Kamer.