1. Home
  2. > Kennis vanuit de Leerstoel
  3. > Leerstoel
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen


Leerstoel

Met ingang van 1 september 2015 is dr. Judith Semeijn aan de Open Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar
Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Loopbaanmanagement. Deze leerstoel bij de faculteit
Management, Science & Technology wordt gefinancierd door Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Daarmee wordt extra aandacht gegeven aan Loopbaanmanagement als vakgebied in onderwijs en onderzoek. Bovendien wordt extra kennis en ervaring gedeeld in en met de praktijk. 

 

 

 

 


Hoe zien we dit terug?
Voor onderwijs wordt het thema duurzame inzetbaarheid en loopbanen ingezet als afstudeer onderwerp. Binnen de opleiding Managementwetenschappen, en meer in het bijzonder de keuzemodule Strategische Human Resource Management heeft Judith heeft een z.g. track of afstudeerkring, waarbinnen studenten van de Master of science in Management hun scriptie kunnen schrijven en afstuderen. Judith is ook betrokken bij het ontwikkelen van een keuzemodule rondom modern arbeidsrelaties en hoe in netwerken het loopbaandenken meer voorop komt te staan voor HR vraagstukken.

Master Loopbaanmanagement
Hiernaast is sinds een aantal jaar ook in samenwerking met Noloc de Masteropleiding Loopbaanmanagement ontwikkeld. Dit is een professionele master waarin studenten met minimaal HBO opleiding en praktijkervaring zich verder kunnen verdiepen in issues van hedendaagse loopbanen en loopbaanmanagement. De modules van deze opleiding zijn ook los te volgen, en er zijn ook mogelijkheden voor programma’s op maat. 

Onderzoek
Voor onderzoek is in 2016 een project gestart waarop een promovendus (Daniel Kooistra) onderzoek doet naar de opbrengsten van loopbaanmanagement, zowel zelf-management alsook wat de organisatie op dit punt doet. Het onderzoek betrekt de rol van de werkende, diens werkgever (leidinggevende) maar ook betrokken loopbaanprofessionals. Het promotie traject van Daniel Kooistra is ook expliciet gericht op kennisontwikkeling in samenwerking met de praktijk. 
Een andere (buiten)promovenda, Maria Candida (Brazilië) doet onderzoek naar de voor- en nadelen van parallelle loopbanen, voor zowel werkenden als organisaties. Dit onderzoek vindt plaats in Brazilië, en zal op een later moment gekoppeld worden aan wat er in Nederland al bekend is over multi-jobs en/of combibanen.
Er is nog een derde project waarbij we kijken naar professionals die zich bezig houden met duurzaamheid (milieu professionals, voor de planet, maar ook loopbaanprofessionals voor de people) en hen bevragen op hun benodigde competenties, en dan ook v.w.b. hun eigen duurzame inzetbaarheid!

Gast redacteur
Judith is momenteel gast-redacteur voor een speciale uitgave van het Journal of Vocational Behavior over duurzame loopbanen over de levensloop. Deze uitgave wordt verwacht in 2019 en betreft Engelstalige academische artikelen op het thema. Judith publiceert hiernaast ook zelf, in internationale academische tijdschriften, maar ook Nederlandse alsook meer professionele uitgaven, zoals Gedrag & Organisatie, en Management en Organisatie en in de vorm van boekhoofdstukken.

Verbinding
Voor de verbinding met en input vanuit de praktijk is Judith regelmatig op pad om lezingen te geven of workshops te verzorgen voor organisaties of verenigingen die graag met duurzame inzetbaarheid en/of duurzame loopbanen aan de slag willen. Ze heeft onder meer een webinar voor Noloc verzorgd, als spreker op het congres over Duurzame Inzetbaarheid opgetreden, en een workshop gegeven voor alle regiomanagers van het UWV. Ze is tevens actief lid van de commissie Ontwikkeling & Professionalisering van Noloc en draagt daar onder andere bij aan het dossier Kennisontwikkeling en Kennisdelen.

“Duurzame loopbanen: winst voor iedereen!”
In 2018 zal zij samen met Tinka van Vuuren een seminar organiseren over “Duurzame loopbanen: winst voor iedereen!”. Dit seminar is bedoeld voor HR professionals, loopbaanprofessionals en andere ‘mens-en- arbeid’-deskundigen, alsook alumni van de Open Universiteit. Binnenkort meer in de nieuwsbrief  hierover. Save the date: 13-06-2018.

Samen met bijzonder hoogleraar Marinka Kuijpers (ook aan de OU) heeft ze het Career Research Network (CRN) geïnitieerd. Hierin komen wetenschappers en enkele andere stakeholders op het gebied van loopbanen bij elkaar. 

Kijk voor meer informatie over de concrete activiteiten en resultaten vanuit de bijzondere leerstoel ook even bij de andere links!

Judith Semeijn: bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement
Oratie 10 juni: bedrijven moeten samen werken aan loopbaanmanagement
Oratie van prof. dr. Judith SemeijnPersoneel uitwisselen
Een Leven lang Leren radio interview met prof. dr. Judith SemeijnLoopbaanevent ‘loopbaanpaden’
Terugblik Loopbaanevent ‘loopbaanpaden’
Lees hier het artikel van Judith Semeijn in P&O actueel, 
De eerste Master in Loopbaanmanagement!
Marjolijne Lutke Schipholt 2e Master in Loopbaanmanagement
Spreker topconferentie 

Publicatie over de rol van een dialoog over duurzame inzetbaarheid 
Prof. dr. Judith Semeijn benoemd tot hoogleraar Duurzaam Human Resource Management bij de faculteit Management, Science & Technology.