1. Home
  2. > Vergoeding CMI
  1. FAQ
  2. contact
  3. inloggen

Vergoeding CMI

 

Gefeliciteerd!

Je bent Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional  (ge(re)certificeerd).
Net als andere Noloc-leden heb je, ook als je al RL bent, één keer per drie jaar recht op een tegemoetkoming in de kosten.

Als Noloc-lid kan je na succesvolle certificering of recertificering (steeds na 3 jaar) bij Noloc een bijdrage in de kosten vragen van € 115,-. De bijdrage zal dus maximaal één maal per 3 jaar worden verstrekt.

Hoe vraag je de vergoeding aan?
Wanneer je succesvol bent ge(re)certificeerd én je bent sinds 3 jaar voorafgaand aan de certificeringsdatum lid geweest van Noloc, kun je een bijdrage bij Noloc declareren van € 115,- (eenmaal per 3 jaar). Om deze bijdrage te ontvangen stuur je je factuur óf het Noloc-declaratieformulier (website ledendeel, bibliotheek, financiële procedures) per mail naar info@noloc.nl met daarbij een kopie van het certificaat.

Een factuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

•             je volledige naam en adres Noloc:

              Noloc, t.a.v. secretariaat, Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk.

•             je btw-nummer

•             je KvK-nummer

•             factuurdatum

•             een uniek volgnummer (factuurnummer)

•             omschrijving: vergoeding Certificering CMI d.d. <datum certificering>

•             het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief BTW

•             het BTW-tarief 

Binnen 30 dagen na indiening zal de factuur worden uitbetaald.